Cannabis Craft เสรีสีเขียว (Minecraft 1.7.2)

ตอบกระทู้ กลับหน้าหลัก

Costerraid

อังคาร, 20 กันยายน 2559 (21:45:56)

IP: 27.254.151.190:25516

แฟนเพจ https://www.facebook.com/CNBCraft

☼ ปลั้กอิน ☼

- เงิน
- หินโพรเทค (ป้องกันบ้าน ไม่ให้คนมาตี)
- ป้ายขายของ
- กัญชา (สูบแล้วจะเมา สามารถปลูกขายได้)
- ยศ (แต่ละยศจะมีความสามารถไม่เท่ากัน)
- ประตูวาป

ปลั้กอินใหม่จะเข้ามาใหม่เรื่อยๆนะครับ :)

สำหรับ VIP !! หากสะสมเงินในเกมครบ 20,000 ดอลลาร์
สามารถมาแลกเป็นเงินจริงได้ 50 ทรู !!!

☼ ยศ ☼

- VIP ถาวร 300 บาท (บินได้, ซ่อมของได้)
- Admin ถาวร 500 บาท

เติมเงิน

- 50 ทรู ได้เงินในเกม 10,000 ดอลลาร์
- 100 ทรู ได้เงินในเกม 30,000 ดอลลาร์

เล่นให้สนุกนะครับ ^^

Webmaster

อังคาร, 20 กันยายน 2559 (21:45:56)

ยังไม่มีใครแสดงความคิดเห็น คลิกที่นี่ เพื่อทำการแสดงความคิดเห็นกระทู้นี้
ตอบกระทู้ กลับหน้าหลัก

เข้ามาพูดคุยกันผ่าน Discord App กันได้ / ห้อง #games iKyzaa.com