━ ▎▎▎》 【รับสมัคร !!】ทีมงานเปิด Server ระยะยาว ทำเซิฟดี ►[คลิ้ก !]◄ 《 ▎▎▎━

ตอบกระทู้ กลับหน้าหลัก

ItTeam

พฤหัสบดี, 22 กันยายน 2559 (19:01:50)

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
〖 เปิดรับสมัครทีมงานทำเซิฟเวอร์ Minecraft Version 1.9 แนว MMORPG ยุคโบราณ 〗
〖 ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น แถมถ้าเซิฟเวอร์ไปได้สวย จะมีเงินปันผลจาก % ที่ได้มาด้วย 〗
〖✫ ย้ำ !! ✫ 》 รับเพียงคนเดียวเท่านั้น 《 ✫ ย้ำ !! ✫ 〗
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
『คุณสมบัติที่ต้องการ』

► ต้องมีอายุประมาณ 16-20 ปีบริบูรณ์เท่านั้น (ต้องมีหลักฐาน) และต้องคุยและพูดรู้เรื่องตามคำสั่งด้วย
► ต้องมีประสบการณ์ในการเล่น และศึกษาปลั้กอิน หรือเปิดเซิฟมากกว่า 1 ปี ( ถ้ามีก็จะเพิ่มเครดิตให้ )
► ต้องปรับ Config ต่าง ๆ ใน MythicMobs + Lib's Disguise เป็น (จำเป็นต้องได้ ไม่ได้ไม่รับ)
► ต้องมีความเชี่ยวชาญ ปลั้กอิน Minecraft ในสาย MMORPG มาก
► ถ้าทำ Webshop หรือ เขียน Resourse Pack เป็น จะรับไว้พิจารณาเป็นพิเศษ
► ต้องสร้างสิ่งปลูกสร้าง เช่น บ้านเรือน ต้นไม้ ค่อนข้างสวย ( ในแนวย้อนยุค หรือแนวโบราณ )
► ต้องมี Facebook (ต้องมี) , Garena (แล้วแต่) และ ไมค์ด้วย

▌╰☆╮ รับคนเดียวเท่านั้น และต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กล่าวไว้ข้างบนด้วย ╰☆╮▌
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
『ช่องทางการสมัคร และติดต่อผม』

Facebook (เฟซบุ้คตัวไก่) : https://web.facebook.com/profile.php?id=100002227490563
Tel : (ถ้าได้ร่วมงานกัน จะให้น้ะครับ)
Garena : (ถ้าได้ร่วมงานกัน จะให้น้ะครับ)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

ItTeam

พฤหัสบดี, 22 กันยายน 2559 (19:21:33)

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
『ช่องทางการสมัคร และติดต่อผม』

Facebook (เฟซบุ้คตัวไก่) : https://web.facebook.com/profile.php?id=100002227490563
Tel : (ถ้าได้ร่วมงานกัน จะให้น้ะครับ)
Garena : (ถ้าได้ร่วมงานกัน จะให้น้ะครับ)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

ItTeam

พฤหัสบดี, 22 กันยายน 2559 (19:28:58)

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
『ช่องทางการสมัคร และติดต่อผม』

Facebook (เฟซบุ้คตัวไก่) : https://web.facebook.com/profile.php?id=100002227490563
Tel : (ถ้าได้ร่วมงานกัน จะให้น้ะครับ)
Garena : (ถ้าได้ร่วมงานกัน จะให้น้ะครับ)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

ItTeam

พฤหัสบดี, 22 กันยายน 2559 (19:40:29)

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
『ช่องทางการสมัคร และติดต่อผม』

Facebook (เฟซบุ้คตัวไก่) : https://web.facebook.com/profile.php?id=100002227490563
Tel : (ถ้าได้ร่วมงานกัน จะให้น้ะครับ)
Garena : (ถ้าได้ร่วมงานกัน จะให้น้ะครับ)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

ItTeam

พฤหัสบดี, 22 กันยายน 2559 (20:31:49)

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
『ช่องทางการสมัคร และติดต่อผม』

Facebook (เฟซบุ้คตัวไก่) : https://web.facebook.com/profile.php?id=100002227490563
Tel : (ถ้าได้ร่วมงานกัน จะให้น้ะครับ)
Garena : (ถ้าได้ร่วมงานกัน จะให้น้ะครับ)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

ItTeam

พฤหัสบดี, 22 กันยายน 2559 (20:42:49)

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
『ช่องทางการสมัคร และติดต่อผม』

Facebook (เฟซบุ้คตัวไก่) : https://web.facebook.com/profile.php?id=100002227490563
Tel : (ถ้าได้ร่วมงานกัน จะให้น้ะครับ)
Garena : (ถ้าได้ร่วมงานกัน จะให้น้ะครับ)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

ItTeam

ศุกร์, 23 กันยายน 2559 (12:41:40)

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
『ช่องทางการสมัคร และติดต่อผม』

Facebook (เฟซบุ้คตัวไก่) : https://web.facebook.com/profile.php?id=100002227490563
Tel : (ถ้าได้ร่วมงานกัน จะให้น้ะครับ)
Garena : (ถ้าได้ร่วมงานกัน จะให้น้ะครับ)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

ItTeam

ศุกร์, 23 กันยายน 2559 (13:19:00)

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
『ช่องทางการสมัคร และติดต่อผม』

Facebook (เฟซบุ้คตัวไก่) : https://web.facebook.com/profile.php?id=100002227490563
Tel : (ถ้าได้ร่วมงานกัน จะให้น้ะครับ)
Garena : (ถ้าได้ร่วมงานกัน จะให้น้ะครับ)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

ItTeam

ศุกร์, 23 กันยายน 2559 (13:48:07)

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
『ช่องทางการสมัคร และติดต่อผม』

Facebook (เฟซบุ้คตัวไก่) : https://web.facebook.com/profile.php?id=100002227490563
Tel : (ถ้าได้ร่วมงานกัน จะให้น้ะครับ)
Garena : (ถ้าได้ร่วมงานกัน จะให้น้ะครับ)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
ตอบกระทู้ กลับหน้าหลัก

เข้ามาพูดคุยกันผ่าน Discord App กันได้ / ห้อง #games iKyzaa.com